HomeAbout UsProductNewsDistributorWebboardContact
 
Product
Product > Soft Tonneau Cover > ผ้าใบคลุมกระบะแอร์โรคลาส > ลิฟท์แอนด์โรล
 
ลิฟท์แอน์โรล์
ลิฟท์แอน์โรล์
ผ้าใบคลุมกระบะแอร์โรคลาส ลิฟท์แอน์โรล์ มีเฟรมอลูมิเนียมรอบตัว เปิดได้ 45 องศา ม้วนเก็บได้ในกรณีต้องการบรรทุกสิ่งของที่สูงกว่าตัวกระบะ ด้วยเวลโก้เทป ผลิตจาก PVC คุณภาพสูงมาตรฐานการส่งออก ป้องกันรังสี UV ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะตัวถัง More detail