HomeAbout UsProductNewsDistributorWebboardContact
 
Product
Product > U-Box > กล่องอเนกประสงค์แอร์โรคลาส > เมทริกซ์
 
กล่องอเนกประสงค์แอร์โรคลาส เมทริกซ์
กล่องอเนกประสงค์แอร์โรคลาส เมทริกซ์
กล่องอเนกประสงค์แอร์โรคลาส เมทริกซ์ ความลงตัวของดีไซน์และการออกแบบ เปิด-ปิดด้วยระบบโช๊คอัพ ให้ความนุ่มนวล เบาแรงกว่า ฝาเปิด-ปิดด้านข้าง จัดเก็บสัมภาระสะดวกสบาย ไม่ต้องขึ้นหลังกระบะ More detail